Zeddamsweg

gudoenleonie01-09-2018 12:02

Als de Drieheuvelenweg vanaf Zeddam onvoldoende wordt afgewaardeerd, zal de hoeveelheid verkeer op de Zeddamseweg toenemen. Daar wordt al veel hard gescheurd, met name op het eerste stuk thv Speciaized.
De Drieheuvelenweg dient daarom onaantrekkelijk gemaakt worden en liefst met een 30 km/u zone vanaf Den Aam tot aan de rotonde bij de Lengelseweg, zoals elders op dit forum ook al bepleit.
Tevens zou het goed zijn om snelheid beperkende maatregelen te nemen op de Zeddamseweg.

Helemaal afsluiten van Drieheuvelenweg tussen Korensingel en Lengelseweg zal leiden tot toename van verkeer op de andere routes en is daarom niet wenselijk. De snelheid naar 30 brengen wel.

Reacties

GerMarAJ06-09-2018 08:08

Helemaal mee eens. Door alleen op het laatste stuk van de Drieheuvelenweg de snelheid te beperken tot 30 km/u en de Zeddamseweg en Korensingel op 50 km/u te laten geef je het verkeer een signaal dat het beter via de Zeddamseweg of Korensingel verder kan rijden.

cdezwart29-09-2018 12:53

De Drieheuvelenweg, langs het tankstation is onze route om naar de snelweg te komen. Een veilige route zonder dat we langs woonhuizen moeten. Als deze weg wordt afgesloten, zullen wij een andere route moeten kiezen die altijd langs huizen gaat.
Het verkeer vertragen op deze weg kan prima! 50 of 30 km per uur vanaf het restaurant Forest.
Wij wonen op de Garstestuk.
Het oversteken van deze weg is heel gevaarlijk op dit moment. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd. Ik zou pleiten voor een rotonde bij het kruispunt vlakbij het restaurant. Dit remt meteen het verkeer in snelheid af en maakt het oversteken makkelijker.
groet,
Carolien