N316 en verkeersplan 's-Heerenberg

H. de Bruin30-08-2018 17:47

Het afwaarderen van de Drieheuvelenweg tot bv. een 60 km weg en een geslotenverklaring voor vrachtverkeer is waarschijnlijk weinig effectief. De verboden worden alleen dan nageleefd als daar intensief door de politie op wordt gecontroleerd.
In de praktijk blijkt dat de politie daar, als gevolg van capaciteitsproblemen, niet aan kan voldoen.

Het gewenste resultaat is dan ook uitsluitend te bereiken door allerlei fysieke voorzieningen in of op het wegdek te realiseren waardoor weggebruikers wel gedwongen worden de verboden na te leven.

ALTERNATIEF:
Om tegemoet te komen aan het raadsbesluit van 2014 om de Drieheuvelenweg af te waarderen zodra de Ontbrekende Schakel is gerealiseerd, is mijn suggestie dan ook (heel)ingrijpend.

1. De rijbaan van N316 vanaf Zeddam naar 's-Heerenberg (tussen de Oude Doetinchemseweg en
de Lengelseweg) voor alle verkeer afsluiten.
Afzonderlijk fietspad handhaven.
Overweeg de rijbaan van N316 te verwijderen en het tracé terug te geven aan te natuur.

2. Vul de (kunstmatige) uitholling van de N316 voorbij de Korensingel tot aan het tankstation nabij de Lengelseweg deels op.
Maak van deze opgevulde ruimte een stadspark met veel groen, wandelpaden en wellicht een vijver of een bekken om (overvloedig)regenwater om te kunnen vangen.
De fysieke scheiding van het "oude" en het "nieuwe" stadsdeel van 's-Heerenberg wordt erdoor opgeheven en het komt de natuur en wellicht de biodiversiteit ten goede.

3. Wellicht kan het viaduct over de N316 in de Oude Doetinchemseweg daardoor zelfs komen te vervallen!

4.Sluit de Oude Doetinchemseweg rechtstreeks aan op de rotonde bij Tolzicht en verwijder de dan nutteloze "by-pass" langs de rotonde richting Terborg.

5. Voorzie het eerste deel van de Oude Doetinchemseweg van fietspad(en) en maak de weg onaantrekkelijk voor sluipverkeer.

6.Overweeg daarom herinrichting van de situatie Oude Doetinchemseweg-Oude Trambaan-Antoniusstraat, bijvoorbeeld door het realiseren van een rotonde.

7.Overweeg daarom herinrichting van de situatie Oude Doetinchemseweg-Landweg-Korensingel, bijvoorbeeld door het realiseren van een rotonde.
8. Richt de Antoniusstraat binnen de bebouwde kom van Lengel zodanig in dat de maximum-snelheid van de 30 km zone over de volle lengte wordt afgedwongen.

9. De Korensingel: het is van tweeën één:
a.richt de rijbaan zodanig in dat de maximum-snelheid van de 30 km zone over de volle lengte wordt afgedwongen, of
b.overweeg opwaardering tot 50 km gebied.
De huidige situatie klopt uitsluitend op papier, maar stelt in de praktijk weinig voor.

10. De kruising Korensingel-Zeddamseweg met de N316 komt als gevolg van de onder 1,2 en 3 genoemde suggesties te vervallen. Ook hier zal een snelheidsremmende voorziening moeten worden getroffen om sluipverkeer te ontmoedigen. Tevens zal gezorgd moeten worden dat het daar gevestigde horeca-bedrijf vanaf de Korensingel bereikbaar blijft.

11. Verbeter de situatie van de Zeddamseweg b.v. door het fietspad van de Drieheuvelenweg te verlengen en door te trekken tot aan de Hoge Distelweg. Ook dient de breedte van de rijbaan te worden aangepast.

Tenslotte:
12. Maak de oversteek van de Hartjensweg met de nieuw aan te leggen rondweg (de nieuwe N316???)
bij Lengel ongelijkvloers.
Wellicht is dit al zo gepland, maar deze informatie is mij onbekend.

Overweging:
Met het realiseren van al deze maatregelen is veel geld gemoeid. Maar beter alles in één keer goed dan diverse halve maatregelen waarvan de naleving niet of heel moeilijk kan worden afgedwongen.

Omwille van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid binnen de gemeente Montferland hoop en verwacht ik dat het bestuur van deze gemeente zijn besluiten dan ook neemt gebaseerd op een samenhangend en goed doordacht(meer jaren)plan.

Om geldverspilling te voorkomen zou bij wijze van proef eerst ook volstaan kunnen worden met het fysiek afsluiten van de N316 door diverse zware blokkades op de rijbaan aan te brengen. B.v. direct na de aansluiting met de Oude Doetinchemseweg en ter hoogte van de aansluiting met de Zeddamseweg en de
Korensingel.

Door middel van verkeerstellingen over een langere periode op b.v. de Oude Doetinchemseweg en de Lengelseweg is dan meetbaar hoe de weggebruiker en met name het doorgaande verkeer op de nieuwe situatie reageert.

Reacties

E.Kneepkens31-08-2018 08:37

zeker niet afsluiten, wel voor vrachtverkeer dat prima via de nieuwe rondweg 'Ontbrekende Schakel'kan rijden. het verkeer uit Beek via de Beekseweg/rotonde Tolhuis, verkeer uit Zeddam/Kilder ook via rotonde bij het Tolhuis dat naar de industrieterreinen bij 's Heerenberg moet en/of verder naar de A3 Duitsland zal dan meer gaan kiezen voor Lengelseweg/Zeddamseweg en dan Antoniusstraat, Lengel. Met name de Antoniusstraat is niet ingericht voor meer verkeer, geen fietspaden, 30 km. Lengelseweg en Zeddamseweg is voor fietsers nog te omzeilen door gebruik te maken van Oude Tramweg.

Els Wentink31-08-2018 17:32

Bij alleen denken aan doorgaand verkeer zijn de suggesties zeker niet verkeerd. Maar meneer lijkt vergeten te zijn dat er ook nog mensen in de stad wonen ( toch zo’n 14.000 mensen) en er ook toeristen en andere bezoekers komen. Met deze oplossing wordt de hele stad ( dus ook de woongebieden) zeer slecht bereikbaar, dat kan niet de bedoeling zijn.

hans.jacobs49@gmail.com02-09-2018 14:55

kent u het drama in 's-Heerenberg voor de opening van de Drieheuvelenweg weliswaar zonder ontbrekende schakel maar met aanzienlijk minder autoverkeer. wacht tot na de opening van de ontbrekende schakel hoe zich het verkeer verdeelt voordat u de gemeente steunt met dit soort opmerkingen.