Maximum snelheid

ReneSchaapveld29-08-2018 18:13

Sinds begin dit jaar zijn wij nieuwe inwoners van ’s-Heerenberg en wonen wij aan de Emmerikseweg.
Wat ons opvalt is dat wij aan een weg wonen waar de maximum snelheid 30 kilometer per uur bedraagt maar dat er volgens onze bevindingen door 80 tot 90% van de bestuurders te hard wordt gereden.
Hierbij komen snelheden van ruim boven de 60 kilometer voor met uitschieters tot circa 80 kilometer per uur.
Helaas hebben wij tot op heden op geen enkele wijze gezien dat er handhavend wordt opgetreden iets wat ons zeer teleurstelt.
Sinds enige tijd is er een kastje opgehangen ter hoogte van Gouden Handen wat via de symbolen  en  aangeeft of de snelheid correct is of niet.
Helaas hangt deze kast op een verkeerde plek omdat het naderende verkeer juist heeft moeten afremmen voor mogelijk verkeer van rechts.
Deze kast had veel meer resultaat opgeleverd als die ergens was opgehangen bij het begin van de bebouwing na de brug.

Wij hebben via uw schrijven vernomen dat er verkeerswijzigingen gaan plaats vinden waarbij o.a. de Drieheuvelenweg verkeersluw wordt gemaakt alsmede nog enkele andere aanpassingen.
Het is aannemelijk dat door al deze maatregelen de verkeersdrukte op de Emmerikseweg zal toenemen iets waarvoor deze weg na de laatste aanpassingen, waarbij de weg juist versmald is, totaal ongeschikt is.
Nu komt het al regelmatig voor dat vrachtverkeer grote problemen heeft om elkaar te passeren iets wat alleen maar zal toenemen aangezien een van de gevolgen van de plannen waarschijnlijk zal zijn dat er ook een toename van vrachtverkeer op de Emmerikseweg zal ontstaan.

Voor ons blijft echter het grootste probleem de hoge snelheden waarmee er op de Emmerikseweg gereden wordt en het feit dat hier totaal niet op gecontroleerd wordt, het wachten is op een ongeluk met fatale afloop vooral ‘s-avonds laat of ‘s-morgens vroeg omdat er dan extreem hard gereden wordt zowel verkeer wat ‘s-Heerenberg in gaat als verkeer wat ’s-Heerenberg verlaat.

Reacties

SybrendeVries30-08-2018 09:13

Snelheid is in de hele stad een groot probleem. Regels invoeren en ze niet handhaven heeft geen enkele zin. Als onze bestuurders (van de gemeente in dit geval) geloofwaardiger willen worden dan moeten ze daar echt werk van maken, men kent de uitdrukking 'je maintiendrai' toch wel, handhaven dus en niet alleen praten.
Niet alleen het gevaar van ongelukken is een probleem. Geluidoverlast leidt tot stress en dat is een heel groot probleem voor een samenleving. Wellicht dat de Gemeenteraad zich daar ook eens over gaat buigen. Dat is ook een groot probleem op de Oude Doetinchemseweg. Het zicht is prima, er mag niet worden geparkeerd en dus nemen automobilisten de mogelijkheid waar om veel harder te rijden dan is toegestaan. Als er al een tijdelijke snelheidssignalering wordt aangebracht dan wordt die ook hier op de foute plek gemonteerd.