Verkeersituatie 's-Heerenberg

SybrendeVries28-08-2018 10:01

Gevolgen van het besluit uit 2014
In 2014 is door de Gemeenteraad het besluit genomen om de Drieheuvelenweg af te waarderen na het voltooien van de ontbrekende schakel van de rotonde Meilandsdijk naar Zeddam-Oost.
Dit besluit kan nu verregaande gevolgen hebben bij de besluitvorming over de manier waarop in de toekomst de verkeerstromen zullen gaan verlopen. De Zeddamseweg en de Oude Doetinchemseweg zullen bij een ongewijzigde situatie de gevolgen hiervan dagelijks ondervinden. Die gevolgen betekenen een grotere verkeersdrukte dan nu al het geval is.
Verzoek aan de gemeente is dan ook om het besluit uit 2014 te heroverwegen om bovenstaande situatie te voorkomen. Daarbij moet worden aangetekend dat de Zeddamseweg en de Oude Doetinchemseweg door woonwijken lopen. De Drieheuvelenweg doet dit in veel mindere mate. Als je het heel kort wilt zeggen, hoe kun je woonwijken laten opdraaien voor de wens om de ontbrekende schakel te realiseren.
De provincie heeft hierbij natuurlijk een belangrijke rol gespeeld. Wil de Gemeente Montferland de ontbrekende schakel?, dan moet je daar kennelijk iets tegenover stellen. De Elsepasweg is aangelegd voor doorgaand verkeer vanuit Duitsland naar richting Ulft en straks ook Zeddam en Doetinchem.
Echter wat doen inwoners van 's-Heerenberg die naar Zeddam of richting Arnhem willen? De Drieheuvelenweg zo goed als geblokkeerd, 30 km resp. 60km/uur, dan maar het kortste alternatief. Duitsland heft straks tol, dat doen we dus niet meer. Dan komen de 2 genoemde wegen in aanmerking. Uit ervaring weten wij dat er op de Oude Doetinchemseweg niet op snelheid wordt gecontroleerd. Dus via de Hugenpothstraat en dan gas geven richting Zeddam. Dat zal praktijk worden bij ongewijzigd beleid. Daar kun je Oude Doetinchemseweg 50 km/uur ( of sneller) en na de kronkel bij Korensingel 80 km/uur op een bochtige weg als alternatief voor een prima uitgebouwde Drieheuvelenweg met 60 km/uur...!! Wat is wijsheid.
Wij Krijgen dan nog meer geluidoverlast, meer gevaar voor fietsers op dezelfde rijbaan en nog meer fijnstof. Dat wordt de praktijk van het feit dat mensen dezelfde neiging hebben als water, namelijk de kortste en makkelijkste weg.

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit onderwerp.