Gevolgen verwijderen deel Drieheuvelenweg

M. Spierenburg10-08-2018 08:01

Wanneer het gedeelte van de Drieheuvelenweg tussen de Korensingel en de Lengelseweg verwijderd zal worden zullen andere routes worden gebruikt voor de gebiedsontsluiting voor het centrum. Een groot deel van het verkeer zal voor de route via de Zeddamseweg kiezen. Het is de kortste en daarmee snelste route en tevens de doorgaande route naar Stokkum. Gevolg is dat de Zeddamseweg, de nu is ingericht als een erftoegangsweg, zal moeten worden opgewaardeerd naar minstens een erftoegangsweg plus. Hiervoor nodig zijn aparte fietsstroken en een breder wegvak (minimaal 8 meter). Het karakter van de weg zal daarmee danig veranderen als er al plaats voor is. Een belangrijk kenmerk van een erftoegangsweg is dat de verblijfsfunctie dominant dient te zijn. Daar is in de huidige situatie al geen spraken van, laat staan wat er in de toekomst gaat gebeuren.

De Zeddamseweg is nu al een racebaan (ondanks de 30km zone) en dit wordt dan nog veel erger. Ik heb een aantal malen de snelheden gemonitord van langsrijdend verkeer (er hing een bord dat de snelheid meet) binnen de 30km zone. Mij viel op dat meer dan 50% van de automobilisten te hard rijdt. Waarvan veel boven de 50km/u met een maximum van 65km/u. Op een weg met veel voetgangers en fietsers een regelrechte ramp.

Ik concludeer dan ook dat de Zeddamseweg niet opgewaardeerd kan worden en al niet geschikt is voor de huidige verkeersintensiteit. Ik ben dan ook erg benieuwd hoe de gemeente hier tegenaan kijkt, hoe het onderzoek hiernaar loopt en wat de plannen zijn voor de toekomst.

Welke keuze dan ook wordt gemaakt, een herinrichting van de Zeddamseweg is belangrijk. Zo dient het wegdek van versleten en zeer luidruchtige klinkers te worden vervangen door nieuwe klinkers. Daarnaast zijn hindernissen (denk aan de Eltenseweg in Beek) nodig om het verkeer te dwingen rustiger te rijden. Een verbod op vrachtverkeer is tevens belangrijk voor de veiligheid op dit weggedeelte.

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit onderwerp.