Ringweg? Serieus?

Frentrop25-07-2018 08:40

Na voor miljoenen euro's de verkeerssituatie in het centrum een nog groter drama te hebben gemaakt dan het al was worden de pijlen nu gericht op de enige fatsoenlijke weg die 's-Heerenberg rijk is.
Wie bedenkt deze plannen? Maffe Mappie? Een dronken witbilbaviaan met een dissociatieve identiteitsstoornis? ...iemand uit Ulft??!!
Die senior verkeerskundige van bureau RHDHV wil ik wel eens een biertje mee drinken. Lijkt me iemand met een goed gevoel voor humor.

"Afwaarderen betekent dat we de Drieheuvelenweg zo maken dat deze niet langer aantrekkelijk is voor doorgaand verkeer" lees ik in het schrijven van de gemeente.

Welk doorgaand verkeer?? We wonen in 's-Heerenberg, letterlijk in een (uit)hoek van Nederland. Als er verkeer is, dan is de kans nogal groot dat het 's-Heerenberg als begin- of einddoel heeft. Doorgaand verkeer neemt namelijk de A3.

Met het afsluiten van de Drieheuvelenweg zal het (vracht)verkeer in andere straten alleen maar toenemen. Straten die hier slechter voor zijn aangelegd dan onze fraaie hoofdverkeersader in kwestie. Nu al staan bij mij de scheuren in het plamuur van de bevoorradingswagens van Aldi, Jumbo en Liddl die met zware opleggers over de Zeddamseweg denderen.

Nu al is er regelmatig complete chaos verderop bij het kruispunt met de Oud Doetinchemseweg en de Klinkerstraat dat niet is berekend op de hoeveelheid en aard van verkeer die het moet verwerken. Er ontstaan levensgevaarlijke situaties met auto's die deels over het trottoir rijden en fietsers die (vaak met een behoorlijk vaartje) snel tussen de vastgelopen, twijfelende en soms vertwijfelde automobilisten doorschieten. Eerdergenoemde vrachtwagens die ternauwernood de vreemde bocht naar de Klinkerstraat kunnen nemen zonder delen van de stoep, het straatmeubilair of wachtende auto's te raken.

"De [ring]weg zorgt ervoor dat veel vrachtverkeer en doorgaand verkeer niet langer over de Drieheuvelenweg door 's-Heerenberg rijdt."

Het overgrote deel van het vrachtverkeer gaat naar de overslagplaatsen op de Immenhorst en komt meerendeels van de A3 af. Het rijdt niet of nauwelijks over de Drieheuvelenweg of waar dan ook in 's-Heerenberg.

Wat hebben onze bestuurders (die van de gemeente, niet de automobilisten) nog meer voor steekhoudende argumenten?

"Zij [omwonenden] zullen beduidend minder last hebben van de drukte, verkeerslawaai en fijnstof".

Ja, als je echt helemaal niks meer kan verzinnen, begin dan over fijnstof. Mogen we de verantwoordelijken en verkeerskundigen afrekenen op het succes van dit doel? Hoeveel is het nu en hoeveel wordt het straks? Graag met enige mate van nauwkeurigheid.
We hebben het over de Drieheuvelenweg, niet over knooppunt Lunetten.

De zin van dit project ontgaat mij geheel en het gemeentelijk schrijven draagt niet bij aan een verheldering. Dit is een oplossing voor een niet bestaand probleem en dus een verspilling van gemeentegelden en provinciale opcenten.
Het is fijn dat ons nu gevraagd wordt om mee te denken maar dit lijkt geen ander doel te hebben dan achteraf te kunnen zeggen "He, jullie wilden het zo. We hebben ook alvast een derde auto voor je gekocht. Je mag zelf opdraaien voor de kosten maarrr.... je mag nog kiezen welke kleur."

Ik vind de situatie prima zoals het is en kan desgewenst nog wel een tiental zinvollere geldbestedingen aandragen, te beginnen met een borrelavond met een zekere verkeerskundige op kosten van de gemeente.

Reacties

SybrendeVries28-08-2018 10:37

Dat doorgaande verkeer is er wel degelijk. Kom maar eens vanaf Zeddam en rijd naar Down under (richting Lengel). Hoeveel auto's je daar voorrang moet geven die nu vanaf 's-Heerenberg komen. Een heel aantal zal vanaf (a) de Zeddamseweg komen, de rest uit het (b) zuiden van de stad of (c) uit Duitsland. Met name die laatste 2, dus b en c zullen straks een alternatief zoeken. Ook via de Zeddamseweg, dus door de stad of via de Oude Doetinchemseweg.
Dat vrachtverkeer zal ten dele ook een alternatieve route door de stad zoeken en zal deels ook van deze routes gebruik gaan maken. Het wordt er inderdaad niet gezelliger op!