Afwaardering Drieheuvelenweg

DaanvanderBurg23-07-2018 13:45

Hoewel ik de wens begrijp om bepaalde delen van 's-Heerenberg minder te belasten met doorgaand (vracht)verkeer, heb ik toch het gevoel dat er iets ontbreekt in het verkeersplan. Het gaat dan om de route van Zeddam naar 's-Heerenberg via de Lengelseweg/Zeddamseweg. Als de Drieheuvelenweg onaantrekkelijk wordt gemaakt voor verkeer, dan is het niet moeilijk te voorspellen dat het verkeer via die route alsnog het doel gaat bereiken. Dat is dan namelijk de kortste route naar of door 's-Heerenberg. Ervan uitgaan dan men spontaan gebruik gaan maken van de rondweg is wel erg naïef gedacht. Zeker wanneer er geen maatregelen zijn getroffen (ik zie ze althans in het huidige plan niet) om dit te voorkomen. Want waar de Drieheuvelenweg nog toegerust is om(vracht)verkeer aan te kunnen, geldt dat niet voor de Lengelseweg/Zeddamseweg. Daar is het eerste stuk immers geen fietspad aanwezig langs de route, is de weg smal,liggen de huizen kort tot zeer kort aan de weg en wordt er op zijn zachtst gezegd 'lekker doorgereden'. Vandaar mijn dringende oproep om ook de Lengelseweg/Zeddamseweg vanuit Zeddam mee te nemen in het verkeersplan. Pas dan is er naar mijn mening sprake van een volledig verkeersplan en kan het besluit dat hier straks over genomen wordt zorgvuldig tot stand komen. Niemand is immers gebaat bij het verplaatsen van verkeersproblemen, zeker omdat het dan wachten is op gevaarlijke situaties. De betreffende weg is op dit moment ook al niet geheel onbekend met ongelukken.

Reacties

Nibeling24-07-2018 19:29

Voor ons als bewoners van de lengelseweg sluiten wij ons volledig aan bij deze mening.
Als de Lengelseweg/Zeddamseweg niet meegenomen word in dit verkeersplan is de geluidsoverlast
ook groter voor ons als bewoner. Dit is geen prettige gedachte. Als fietser of wandelaar is het
nu echt onveilig, ook voor onszelf. Naar de toekomst gericht is dit zorgelijk als daar grote hoeveelheden verkeer overheen zou komen. De Lengeseweg/Zeddamseweg is hier niet op ingericht.
Het zou dus erg fijn zijn als deze weg meegenomen word in dit verkeersplan.

Peperkamp5925-07-2018 20:30

Ook wij als bewoners van de lengelseweg in zeddam staan volledig achter bovenstaande ingezonden stukken. Toevoegende dat de overlast van fijnstof zal toenemen, plus het risico op ongelukken bij stilstaan, lees voorsorteren, om af te slaan naar onze woningen.
Daarom is het zeer wenselijk dat de Lengelseweg/ zeddamseweg vanaf her tolhuis worden meegenomen in het verkeersplan, zodat ons woongenot in de toekomst gewaarborgd word.

hans.jacobs49@gmail.com31-07-2018 13:59


Dit is een van de weinige smalle wegen zonder fietspad in Nederland waar nog
max 80 km mag worden gereden.Ook de fietsinvoeging bij het tolhuis en de
uitvoeging bij den Aam,zijn zeer gevaarlijk

SybrendeVries28-08-2018 10:49

Wat ik hier mis is, dat op de plaatjes van de gemeente de Oude Doetinchemseweg niet als doorgaande weg wordt aangegeven. In de praktijk is dit echter helaas wel het geval.
Zeddamseweg en Lengelseweg worden gemarkeerd, en terecht. Aan de Oude Doetinchemseweg moet als lijdend voorwerp veel meer aandacht worden geschonken in het verkeersplan. Drukte, fietsers van/naar Doetinchem, rare fietsoversteekplaats op kruising Oude Doet.weg met Korensingel en natuurlijk de toename van uitlaatgassen (fijnstof) die niet moet worden onderschat.