Stoplicht

Veenvlietbackbier15-10-2018 17:50

Op een aantal kruispunten bijv. Stokkumseweg-Zeddamseweg en Zeddamseweg naar de Klinkerstraat ontstaan zeer lastige situaties als vrachtwagens, auto’s, fietsers, voetgangers tegelijk bijnhet kruispunt zijn. De wegen zijn te smal waardoor het verkeer in de knel komt. Kunnen stoplichten (die reageren op de komst van vrachtwagens) een oplossing bieden.? Door het stoplicht iets verder weg te plaatsen ontstaat ruimte voor de vrachtwagen om te kunnen passeren.

Reacties

VCPMTFLO20-10-2018 17:42

Maak een regeling dat vrachtauto's alleen tijdens bepaalde tijden het centrum in mogen