Toekomst Oude Doetinchemseweg ''s-Heerenberg

SybrendeVries30-09-2018 16:10

Toekomst van de Oude Doetinchemseweg in 's-Heerenberg, (Oostelijk van de Drieheuvelenweg), een voorstel:
Dat de Oude Doetinchemseweg een veel te druk - en tevens te snel - bereden weg is mag algemeen bekend worden verondersteld. Niet alleen bij de bewoners die het dagelijks ervaren maar ook bij de bestuurders van de Gemeente Montferland. Best wel erg dat er nog nooit iets aan is gedaan. Daarom bestaat nu de gelegenheid om hier verandering in aan te brengen.
Wij doen het volgende voorstel aan de Gemeenteraad. Los van de besluiten die er al liggen, bv mbt tot de Drieheuvelenweg. Wij zijn er immers niet van gediend om ook nog - een deel van - het verkeer van de Drieheuvelenweg over te nemen.
1. Maak van de Oude Doetinchemseweg vanaf de aansluiting aan de Korensingel tot vlak voor de rotonde in Zeddam een 60 km weg. Vanuit Zeddam en vice versa bestaan er dan 2 wegen waar max. 60 km/uur mag worden gereden. Verkeer dat sneller wil rijden moet gebruik maken van de zgn. ontbrekende schakel. Dat geldt tevens voor ALLE vrachtverkeer dat van en naar 's-Heerenberg rijdt.
2. Verleng het fietspad dat nu aan het begin van de stad ( ter hoogte van de kruising met de Korensingel) eindigt in elk geval tot aan het sportcomplex in 's-Heerenberg.
3. Maak ook de Oude Doetinchemseweg verkeersluw, een 30 km/uur weg. Dit los van zgn dreigementen van de Busmaatschappij uit het verleden dat zij bij bepaalde aanpassingen geen diensten meer willen uitvoeren! Dat is toch onzin?; zij worden mede gefinancierd met ons belastinggeld.
Mensen van buiten 's-Heerenberg die je spreekt verklaren je voor gek als je hen vertelt dat de gemeenteraad in 2014 heeft besloten de mooiste weg door de stad op te offeren voor een rondweg. Die rondweg willen wij wel. Echter om dan de wegen door woongebieden van de stad ( oa. Zeddamse- en Oude Doetinchemseweg ) daardoor extra te belasten begrijpt geen mens. Daar moet een betere oplossing voor worden gevonden. En nog is het daarvoor niet te laat, maar het wordt wel hoog tijd als men de moed heeft dit nog aan te pakken.
Als er aandacht aan handhaving wordt besteed is er veel mogelijk op de Drieheuvelenweg. Maak het eerste deel 50 of 60 km/uur -ipv 30 km/uur- en handhaaf vanaf de Korensingel naar Zeddam 80 km/uur -ipv 60 km/uur-. Als hiertoe met de Provincie moet worden overlegd dan moet dat maar gebeuren. Het getuigt van moed van het college om toe te geven dat het besluit uit 2014 achteraf gezien niet goed was. Gezien de vele bijdragen in het Forum die op de Drieheuvelenweg betrekking hebben moet dit tot nadenken stemmen. Bij de Provincie zal men ook begrijpen dat heel veel argumenten hout snijden. Aan de Gemeente Montferland dan de taak om er een werkbare oplossing voor te vinden. Als die dan ook nog wordt gehandhaafd zal men hiervoor de handen van de burgers op elkaar krijgen.
Handhaving op parkeren in de stad wordt immers wel gedaan. Dan moet dit ook mogelijk zijn met betrekking tot het handhaven van de snelheden van het verkeer.

Reacties

J.-P.-M.25-10-2018 11:00

Vanaf wereld restaurant i.p.v. korensingel naar Zeddam 80km. I.v.m veilig kunnen oversteken op kruispunt korensingel.